ჰოსტინგი, ვირტუალური სერვერები

ჰოსტინგი, ვირტუალური სერვერები

  +995.32 2430044
 
ჩვენ გთავაზობთ :

Web დიზაინს :  ბიზნეს გვერდიდან დაწყებული, მონაცემთა ბაზებით აღჭურვილი კორპორატიული
საიტით დამთავრებული.

რედიზაინი და განვითარება: ჩვენი სპეციალისტები შეიტანენ თქვენს საიტში ახალ ელემენტებს, სკრიფტებს,
დამატებებს და რედიზაინს გაუკეთებენ, თქვენი საიტის თითოეულ გვერდს.

კონტენტის მართვის სისტემას
: თქვენ თვითონვე შეძლებთ მართოთ თქვენი საიტის კონტენტი, იქნება ეს ტექსტი, ფოტო, ვიდეო თუ რაიმე სხვა მასალა. შეძლებთ გამოკითხოთ თქვენი საიტის მომხმარებლები ან ჩაატაროთ კონკურსი და ვიქტორინა.

E-commerce ს უზრუნველყოფას

ჩვენი ნამუშევრებია:
პროექტი: ელექტრონული გზავნილების სისტემა
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://republic.com.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.8 (maillisting)
პროექტი: "სამართლიანი საქართველოსთვის"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://justiceforgeorgia.ge/
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.7
პროექტი: "ახალი ამბები საქართველოს რეგიონებიდან"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://regions.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.7 (news)
პროექტი: "LATEC.GE"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://latec.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.7
პროექტი:  "ვებ პორტალი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://2fun.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.7
პროექტი: "დავების განმხილველი ცენტრი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://arbitragedrc.com
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა
პროექტი: "თბილისის რეესტრი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://registrar.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.7
პროექტი: "ალდაგი ბისიაი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://aldagi.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.7
პროექტი: "ნოდია და პარტნიორები"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://nplaw.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.6
პროექტი: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://gnerc.org
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.6

პროექტი: თბილისის საქალაქო სასამართლო
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://tbilisicitycourt.gov.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.6
პროექტი: Cartubank
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://cartubank.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.6
პროექტი: Elitekeramico
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://elitekeramico.com
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.7
პროექტი: "KOSTAIA"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://kostaia.com
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.7
პროექტი: "EDEALER"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://edealer.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.5
პროექტი: შპს "ლუქსი 2004"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://alfaltd.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.5
პროექტი: "NBG - საქართველოს ეროვნული ბანკი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://www.nbg.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.5
პროექტი: "FREEUNI - თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://freeuni.edu.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.5
პროექტი: "SPA - საქართველოს შესყიდვების სააგენტო" - კორპორატიული ვებ-გვერდი
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: :PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://spa.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.5
პროექტი: "მაგი სტილი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  Flash, HTML, JavaScript, CSS, PHP, XML, MySQL
მისამართი:http://magistyle.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა (CMS Special) v1.0
პროექტი: "Georgian Gas Transportation Company - კორპორატიული ვებ-გვერდი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://ggtc.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.1
პროექტი: "ESM-ის კორპორატიული ვებ-გვერდი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://esm-tbilisi.edu.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v2.4
პროექტი: "საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://www.minenergy.gov.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.1
პროექტი: "ხელნაწერთა ეროვნული ინსტიტუტი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://manuscript.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.2
პროექტი: "პრესრელიზების და კორპორაციული სიახლეების გავრცელების სააგენტო"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, HTML, JavaScript, CSS, Flash
მისამართი:http://publicity.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.1
პროექტი: "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, XML, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://gogc.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.1
პროექტი: "ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, XML, MySQL, HTML, JavaScript, CSS
მისამართი:http://ganatleba.org
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.1
პროექტი: "სარეკლამო კომპანია TBC-TV"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, JavaScript, Flash, HTML, CSS
მისამართი:http://tbc-tv.com
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.0
პროექტი:  "USAID-ის მისია საქართველოში"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS
მისამართი:http://georgia.usaid.gov
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.0
პროექტი: "Boom-ის გალერეა"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS
მისამართი:http://photo.boom.ge
პროექტი: "საქართველოს საინფორმაციო ხაზი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS, Flash
მისამართი:http://www.infoline.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა v3.0
დამატებით: SMS გადახდის სისტემა
(ქართული GSM ოპერატორების მხარდაჭერით)
პროექტი: "თიბისი ბანკის ელექტრონული გზავნილების სისტემა"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://tbc.com.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა (CMS Special) v1.0
პროექტი:  "ფაილების უფასო ჰოსტინგი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://share.boom.ge
პროექტი: საზოგადოება "ბილიკი"
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://www.biliki.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა V2.4
პროექტი: Weather
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://Weather.boom.ge
შექმნილია Boom.ge-სათვის
პროექტი: News
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://TV.boom.ge
შექმნილია Boom.ge-სათვის
პროექტი: Black Sea Press
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL, Flash
მისამართი:http://www.bspress.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა V2.0
პროექტი: News
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://News.boom.ge
შექმნილია Boom.ge-სათვის
პროექტი: Currency
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://Currency.boom.ge
შექმნილია Boom.ge-სათვის
პროექტი: Fortuna
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://www.fortuna.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა V2.0
პროექტი: Ravenol
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://www.ravenol.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა V2.0
პროექტი: Elf
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://www.geoelf.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემა V2.0
პროექტი: ყველა ქართული ბრენდი
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: HTML
მისამართი:http://www.georgianbrands.com
პროექტი: Starcom LTD
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://www.starcom.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემია V2.0
პროექტი: A.M.I
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://www.ami.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემია V2.0
პროექტი: GCCI
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://www.gcci.ge
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემია V2.0
პროექტი: იოგის სკოლა
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები:  JavaScript, HTML, CSS, PHP, MySQL
მისამართი:http://www.yogaold.com
"Pro-Service"–ის კონტენტის მართვის სისტემია V1.0
პროექტი: Caucasianpet
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: HTML, CSS, Flash
მისამართი:http://www.caucasianpet.com
პროექტი: Boom.ge უფასო განცხადებების კოლექტორი
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, Flash, MySQL
მისამართი:http://announce.ge
პროექტი:  Boom.ge Greetings Service
სტატუსი: დასრულებული
ტექნოლოგიები: JavaScript, HTML, CSS, PHP, Flash, MySQL
მისამართი:http://ecarg.boom.ge
LiveZilla Live Help
ჩვენი ns ჩანაწერებია
ns1.proservice.ge
ns2.proservice.ge
შენი IP მისამართია
3.226.243.130
პირადი კაბინეტი
პაროლის აღდგენა
Windows Support Module Windows
MacOS Support Module MacOS

    ჰოსტინგის ცნება

 ვირტუალური ჰოსტინგი

 VDS / VPS

 გამოყოფილი სერვერი

 კოლოკაცია  

 

 


სასტუმროების მართვის
სისტემის პრეზენტაცია


 
 

   Proservice 

 ფლეშ პრეზენტაცია


 


Billing Center
 ფლეშ პრეზენტაცია

 


 
 
  
  
© 2003-2019 Pro-Service. All rights reserved.
PageRank Checking Icon