10
მარ
2020
ახალი ინტერნეტ შეერთებები

დღეიდან შპს პროსერვისის დატა ცენტრს ინტერნეტი 3 დამოუკიდებელი პროვაიდერისაგან მიეწოდება. გაფორმდა ხელშეკრულებები ურთიერთჩართვაზე შპს მაგთიკომთან და
შპს Georgianairlink - თან.  


გარდა ამისა, შპს სილქნეტთან, რომელიც დატა ცენტრისათვის ინტერნეტის მთავარ მომწოდებელს წარმოადგენს,  გაფორმდა დამატებითი ხელშეკრულება მეორე - სათადარიგო ოპტიკური  კაბელის ინსტალაციაზე.  დღეის  მდგომარეობით დატა ცენტს 4 დამოუკიდებელ  წერტილთნა აქვს შეერთება, რაც სტაბილურობის კიდევ უფრო მაღალ ხარსხს უზრუნველყოფს.

ახალი ინტერნეტ შეერთებები
NS  ჩვენი ns ჩანაწერებია
ns1.proservice.ge
ns2.proservice.ge
IP  შენი IP მისამართია
52.205.167.104
phone
ზარის მოთხოვნა
X
შეუკვეთეთ ზარი